İçerik Slayt
KURSLAR

Gerekli Evraklar

    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 
1 - Nüfus cüzdanı fotokopisi. 
2 - Sağlık raporu (aile hekimi veya tek tabip sağlık raporu)
3 - Kan grubu kartı ( kimlikte yazılı ise bu belgeye ihtiyaç yoktur ) 
4 - Diploma, öğrenci belgesi veya tasdikname. 
5 - 4 Adet biometrik fotoğraf istenmektedir.